This is demo website.
Niradhar Vruddho ane Niradhar Apango na Nibhav Mate Nanakiy Sahay
યોજનાનું નામ
 • નિરાધાર વૃધ્ધ અને અપંગોને આર્થિક સહાય યોજના
પાત્રતાના માપદંડ
 • ઉંમર ૬૦ થી વધુ વર્ષ
 • અરજદારની વાર્ષિક આવક ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રૂ. ૧,૨૦,૦૦૦/- અને શહેરી વિસ્તારમાં રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- હોવી જોઈએ.
 • પુખ્ત વયનો (૨૧ વર્ષથી વધે વયનો) પુત્ર ન હોવો જોઈએ.
 • દિવ્યાંગ અરજદારની ઉમંર ૪૫ વર્ષથી વધુ અને દિવ્યાંગતા ૭૫% થી વધુ હોવી જોઈએ.
 • ૧૦ વર્ષ થી ગુજરાતમાં વસવાટ કરતા હોવા જોઇએ.
સહાયનું ધોરણ
 • માસિક રૂ. ૭૫૦/- ચુકવામાં આવે છે.
રજુ કરવાના ડોક્યુમેન્ટ
 • ઉંમર અંગેનો દાખલો
 • આવક અગેનો દાખલા
 • ગુજરાતમાં વસવાટ અંગેનું પ્રમાણપત્ર
 • રેશનકાર્ડ
 • ૨૧ વર્ષથી વધુ ઉંમરનો પુત્ર હોય, પરંતુ જો શારીરિક રીતે અપંગ હોય તો અપંગતાની ટકાવારી દર્શાવતું અસ્થિર વિષય નિષ્ણાંત તબીબનું/ટી.બી. કેન્સરથી પીડાતો હોય તો સીવીલ સર્જનનું પ્રમાણપત્ર અરજી સાથે રજું કરવું.
 • અરજદાર દિવ્યાંગ હોય તો દિવ્યાંગતાનું પ્રમાણપત્ર (સીવીલ સર્જનનું પ્રમાણપત્ર)
 • આધાર કાર્ડ
 • બેંક એકાઉન્ટ