This is demo website.
Vehicle Loan Yojana
યોજનાનો હેતુ
 • ગુજરાત સફાઇ કામદાર વિકાસ નિગમ, ગાંધીનગર દ્વારા વ્હીકલ લોન યોજના હેઠળ નિયત થયેલ યુનિટ કોસ્ટની મર્યાદામાં સફાઇ કામદાર/આશ્રિતોના પુનઃ સ્થાપન માટે વ્યક્તિગત રૂા. ૧૦,૦૦,૦૦૦/- સુધીની લોન/ ધિરાણ ૬ ટકાના વ્યાજદરે આપવામાં આવે છે. .
પત્રતા
 • સફાઇ કામદાર/આશ્રિત પુરૂષ.
 • ઉંમર ૧૮ થી ૫૦ વર્ષ.
રજુ કરવાના થતા પુરાવાઓ
 • અરજદારનું આધાર કાર્ડ
 • અરજદારનું રેશનકાર્ડ
 • ચૂંટણી ઓળખપત્ર
 • અરજદારની કુલ વાર્ષિક આવકનો દાખલો
 • સફાઇ કામદાર/આશ્રિતનું પ્રમાણપત્ર
 • લાયસન્સની નકલ
 • રહેઠાણનો પુરાવો (વીજળી બિલ/ લાઇસન્સ/ ભાડાકરાર/ ચુંટણી કાર્ડ/ રેશનકાર્ડ પૈકી કોઈ પણ એક)
 • બી.પી.એલ. નુ પ્રમાણપત્ર (જો બી.પી.એલ. હોય તો)
 • બઁક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરેલ ચેક (અરજદારના નામનું)
 • પતિના મરણ નો દાખલો (જો વિધવા હોય તો)
 • અગાઉ આ યોજનામાં લાભ લીધો નથી તે અંગેનું બાંહેધરી પત્ર