This is demo website.
Dairy Unit (Pashu Palan)
યોજનાનો હેતુ
 • ગુજરાત સફાઇ કામદાર વિકાસ નિગમ, ગાંધીનગર દ્વારા પશુપાલન યોજના હેઠળ પશુપાલનના ધંધા/વ્યવસાય માટે સફાઇ કામદાર/આશ્રિતોને વ્યક્તિગત રૂા. ૧,૦૦,૦૦૦/- ની લોન/ ધિરાણ ૬ ટકાના વ્યાજદરે આપવામાં આવે છે.
પત્રતા
 • સફાઇ કામદાર/આશ્રિત.
 • ઉંમર ૧૮ થી ૫૦ વર્ષ.
રજુ કરવાના થતા પુરાવાઓ
 • અરજદારનું આધાર કાર્ડ
 • અરજદારનું રેશનકાર્ડ
 • ચૂંટણી ઓળખપત્ર
 • અરજદારની કુલ વાર્ષિક આવકનો દાખલો
 • સફાઇ કામદાર/આશ્રિતનું પ્રમાણપત્ર
 • રહેઠાણનો પુરાવો (વીજળી બિલ/ લાઇસન્સ/ ભાડાકરાર/ ચુંટણી કાર્ડ/ રેશનકાર્ડ પૈકી કોઈ પણ એક)
 • બી.પી.એલ. નુ પ્રમાણપત્ર (જો બી.પી.એલ. હોય તો)
 • બઁક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરેલ ચેક (અરજદારના નામનું)
 • અગાઉ આ યોજનામાં લાભ લીધો નથી તે અંગેનું બાંહેધરી પત્ર